U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Jongeren op bezoek


Jonge mensen komen ons regelmatig opzoeken, niet allen voor de maandelijkse Taizéviering met ontmoeting nadien, maar ook in groep of heel persoonlijk. Zo zijn er de inleefdagen, plusserskampen, jonge mensen die zich geïnspireerd weten door Franciscus van Assisi of Damiaan. Hier lees je enkele getuigenissen wat deze ontmoeting voor hen betekend heeft kan je meegenieten van wat foto's.

 

Jonge mensen, geïnspireerd door Franciscus van Assisi en Damiaan

Pieter Pecceu uit Ieper, leider van de jeugdwerking in Heuvelland, nam samen met 4 andere jonge mensen het initiatief om in België een YouFra-groep op te richten. Youfra is de afkorting van Young Franciscans: de jeugd van derde ordelingen van Sint-Franciscus. In aanwezigheid van leden uit heel de franciscaanse orde legde Pieter gelofte af in de franciscaanse derde orde, en hij werd meteen tot landelijk minister voor YouFra aangesteld. Vier andere jonge mensen legden dezelfde gelofte af in de handen van Pieter. Br. Kenny Brack, minderbroeder-kapucijn, is benoemd tot nationaal geestelijk assistent. Bovendien spraken nog 18 jongeren de wens uit om zich bij de werking aan te sluiten. De wieg van Youfra Vlaanderen ligt dus in Heuvelland maar de zusters Clarissen van Sint-Truiden zijn bezig een Youfragroep op te richten voor jonge mensen uit de regio Limburg en Brabant. Op zaterdag 16 februari organiseerden zij daarom een infonamiddag waarop Pieter en Cedrick enthousiast kwamen vertellen wat hun bezielt om in het voetspoor van Franciscus van Assisi te treden.

 

 Vier geïnteresseerde jongeren uit Sint-Truiden en Landen kwamen naar die infonamiddag toe: Steven, Amélie, Axelle en Lore, en natuurlijk waren de twee jongste clarissen uit Sint-Truiden ook van de partij. We luisterden aandachtig naar het getuigenis van Cedrick en Pieter en wat hen bezielt om  naar het voorbeeld te leven van Franciscus van Assisi, en dat in de hele kleine keuzes van iedere dag als: koop ik een dure of goedkopere gsm? Mag ik gewoon mezelf zijn zoals ik ben? Op hun beurt vertelden de vier jongeren al even enthousiast hoe zij zich inzetten voor Damiaanactie. Samen met een paar vrienden van hun Landense school hebben zij dt jaar om en bij de 6000€ opgehaald voor de melaatsen! Het was een wederzijdse bemoediging voor deze jonge mensen om elkaar op die manier te ontmoeten en hun enthousiasme te delen, want dat werkte aanstekelijk! Het afsluitend gebed was daarvan een duidelijk teken. Zij bedankten elkaar en God voor dit samen-zijn, en hebben Hem samen gebeden om kracht die weg verder te gaan.

 
Die wederzijdse dankbaarheid was opvallend en de openheid en bereidheid in elkaars enthousiasme en projecten te delen! Door het getuigenis van Cedrick en Pieter leerden vier andere jonge mensen Franciscus van Assisi beter kennen en groeit ook in hen het verlangen zich meer in zijn spirit te verdiepen en ze te leven in hun omgeving.

 
Hier kan je een reactie lezen:

 Ik vond de youfra namiddag zeer interessant, voor mij was het tof om te zien hoe andere jongeren van mijn leeftijd zich bezig houden met hun geloof maar ook het geloof dat anderen hebben.
De manier waarop zij andere betrekken in het leven van iemand als een heilig persoon (Franciscus)  is zowel speels als leerrijk, en zet je echt aan tot nadenken.

Wanneer ik de video zag vond ik het Youfra gebeuren zeer interessant, maar uit hun mond horen en hun ogen zien stralen van wat zo een project teweeg brengt, was heel aanstekelijk!

 Het was een zeer aangename ontmoeting en ik hoop zelf ooit te mogen meewerken aan, of deel uit te maken van zo'n project als Youfra: dit is voor mij DE manier om jongeren hun geloof te laten ontdekken.

Axelle Bollen

  

“Mooie momenten kan je niet afdwingen… ze worden je geschonken. Dat is het gevoel dat bij mij leefde bij de ontmoeting met Cedrick en Pieter. Over YouFra had ik wel al iets gelezen, maar om die twee kerels er over zien te vertellen… Dat is een ander register. Meest van al was ik verbaasd over hoe ze vanuit hun - zeg maar -wetenschappelijke, zakelijke, objectieve studie en achtergrond, zo geraakt zijn door Franciscus. Als de langste weg deze tussen verstand en hart is, dan hebben Pieter en Cedrick op de een of andere manier de korte weg gevonden. Het kan bijna niet anders dat Franciscus hen bij de hand genomen heeft en hen heeft laten aanvoelen waar het in het leven echt om gaat. Probeer dat maar eens onder woorden te brengen. "Over wetenschap kunnen we spreken… over geloof hoogstens stamelen" las ik ooit. En het lijkt nog te kloppen…

De geraaktheid, de echtheid, de eenvoud van zo'n figuur als Franciscus brengt dingen in beweging en zet je hart op een kier… Pieter en Cedrick hebben dat gevoeld en zijn erop ingegaan. En hebben die kortere - zeg maar - tussenweg gevonden. Op de een of andere manier slagen ze erin om over hun geloof - en wie kan of durft dat tegenwoordig nog in het openbaar - te spreken en woorden te vinden om uit te drukken wat in hun hart leeft. Om dan samen met Kenny Brack - de broeder die hen daarbij ondersteunt - zo'n werking op poten te zetten, te dragen en nog eens te laten uitgroeien… mijn rationeel denkend brein kan er niet bij hoe ze het voor mekaar krijgen. Er moet hier iets groters aan het werk zijn… De liefde van, voor of door Franciscus?

Voor mij zijn Pieter en Cedrick twee inspirerende figuren als het gaat over hedendaags, jong en vernieuwend geloof. Ze trekken niet alleen mij vooruit, maar leven voor, hoe onze kerkgemeenschap er in de toekomst kan uitzien. Vaak wordt er gezegd dat geloof niets meer voor jongeren is. Toch leeft er wat bij jonge mensen. Pieter en Cedrick en YouFra belichamen dat. De ontmoeting met deze jonge kerels doet mij in een ander perspectief zien wat er bij jongeren leeft die aan de maandelijkse Taizévieringen meedoen. Eenvoud, echtheid en soberheid - wat je zowel bij Clara als Franciscus terugvindt - geven jongeren de handvaten om uit te groeien tot wie ze in wezen zijn. Ieder van ons is toch geroepen om het beste te halen uit de talenten die hem/haar geschonken werden. Niet?

Graag wil ik besluiten met volgende zin: "Terwijl de Zaaier doorgaat met zaaien, rijpt in alle stilte een rijke vrucht".

Steven Reniers