U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Bron 16


 

Moge de Heer je doen toenemen in genade

uit de zegen van de H. Clara

 

 

Een zegenbede van Clara van Assisi, niet alleen voor haar zusters maar ook voor jou die dit leest. Nu heel de natuur rondom je openbloeit en bruist van leven en schoonheid, word ook jij geroepen om diezelfde schoonheid in jezelf en de mensen om je heen te ontdekken. Zoals de natuur zich richt naar de zon en groeit en bloeit in haar warmte en licht, zo krijg je in deze zomermaanden rustig de tijd je leven te richten naar het licht en de warmte van de zon. Ze geeft je lichaam en geest nieuwe energie, vitamine D, van levensbelang om nadien ook de koude en sombere dagen te doorstaan.

 

Misschien maak je weldra je koffers om je elders te gaan laven aan de zon en aan de schoonheid van de natuur. Of misschien zoek je tijd en ruimte om je door het licht van de zon diep in je hart te laten vinden. ‘Waar ik ook ga of sta’ zegt de psalmist, ‘U bent altijd voor me en achter me en in me en door me heen (psalm 139). En in psalm 19, een lied dat zingt over de zon, kan je het zinnebeeld van Christus ontdekken, die het licht en de warmte zelf is. Het licht van zijn aanwezigheid in je leven doet je groeien en bloeien, maar vaak neemt de drukte van het leven ons zo in beslag, dat wij ons niet meer bewust zijn in zijn licht te wandelen. Het licht kan je niet omvatten, het omvat jou, je kan het niet dragen, want het draagt jou. Jij bent het licht en het zout, zegt Jezus! Laat je licht en je warmte stralen om je heen, zodat andere mensen ervan proeven en doorheen jou de Heer ontdekken.

 

Het is een wondere zegenbede van Clara, want hoe kan je concreet groeien in genade? Is genade niet precies wat je gratuit gegeven wordt? Net zoals het licht en de warmte van de zon? Eigenlijk zegt Clara letterlijk: moge de genade in jou toenemen, zich vermenigvuldigen, sterker en groter worden. Alles wat de genade nodig heeft om dat te doen, is ruimte. Ruimte om te stralen in je hart en doorheen jou naar andere mensen. Het is zoals in een huis dat je afschermt tegen de zon: door de kleinste opening straalt het licht toch nog heen, en het is niet tegen te houden! Zo ook is wat ten diepste in je leeft, niet meer te stoppen, het zoekt zijn weg om te groeien en te bloeien.

 

Alles wat je daarvoor nodig hebt is ontspanning om gewoon aanwezig te zijn waar je bent, te doen wat je doet en ruimte te scheppen, zoals je bij warm weer te deuren en vensters opengooit om wat frisse lucht binnen te laten, zo doorstroomt de genade je hart zodra je het openzet voor de doortocht van de Geest (=spirit). Hij zet je in beweging, terug op het spoor dat je verkiest, dat richting geeft aan je leven en zin, dynamiek en vertrouwen, veerkracht en spirit. Laat Hem maar waaien, die Geest van genade. Moge Hij je hart verwarmen en verlichten, zeker als je het op dit moment moeilijk hebt, maar ik in de vreugde die niettemin ergens leeft in je hart, laat Hij ze binnenstebuiten keren, je tot Helper en Trooster zijn en je zijn genade schenken. Moge ze je doen groeien en bloeien, dat is onze diepste wens voor jou en in verbondenheid met jou.