U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Lachen is écht gezond!


Het is belangrijk om regelmatig te lachen! Een goede dosis humor helpt om te relativeren en het leven vanuit het juiste perspectief te zien, namelijk als iets dat gekregen is en waarvan je dankbaar mag genieten. Eerst kan je hier een stukje lezen over humor als levenshouding.

 

Lachen is gezond

Of het nu gaat om een flinke schaterlach, de slappe lach of een stiekeme giechel tijdens een serieuze vergadering, lachen is gezond en levert lijf en leden veel voordelen op, is het echt zo?

Het is echt zo. Inmiddels is bewezen dat een lachbui je lichaam en gezondheid daadwerkelijk op een positieve manier beïnvloedt. Niet alleen stimuleert het je immuunsysteem, maar uit onderzoek blijkt ook dat lachen endorfine (een feel-good stofje) losmaakt in je hersenen. Daarnaast worden je inwendige organen op een natuurlijke manier gemasseerd en is lachen goed voor je stofwisseling. Je lichaam kan dus simpelweg niet zonder.

Maar er is meer, studies hebben uitgewezen dat humor:
•..de hoeveelheid stresshormonen verlaagt
•..helpt je bloeddruk te verlagen
•..je immuunsysteem een handje helpt door de hoeveelheid antistoffen te verhogen
•..je bloedcirculatie stimuleert
•..je alerter maakt
•..sommige spieren traint (lachen zet alleen al in je gezicht 15 spieren in beweging)


Een lachmoment is niet alleen leuk, het kan ook helpen om in bepaalde lastige situaties een moment van ontspanning te creëren. We houden van lachen omdat het goed voelt en we houden van mensen die ons aan het lachen kunnen maken. Het resultaat: we voelen emoties als plezier en geluk, we krijgen meer energie en staan open voor de ontwikkeling van nieuwe vriendschappen.

Bron: Muziekmuseum

 


 

 Wat betekent het woord HUMOR eigenlijk?

Het woord humor komt van het Latijn en betekent ‘vocht, lichaamssap’. In de Middeleeuwen speelden de vier humores of lichaamssappen een belangrijke rol. In navolging van de Grieken geloofden de middeleeuwse ‘geneesheren’ dat de gezondheidstoestand en het temperament van de mens bepaald werd door vier lichaamssappen: slijm, bloed, gele gal en zwarte gal. Wanneer het phlegma of slijm overheerst, ben je een flegmatisch type met een gevoelig en tegelijk onver-stoorbaar karakter, vandaar dat flegma ‘onverstoorbaarheid’ is gaan betekenen. Wanneer het sanguis of bloed overheerst, ben je een sanguinisch type met een volbloedig, vurig, heethoofdig karakter. Het cholerische type mensen overheerst de opvliegende karaktertrek of de cholè of gele gal. Heb je een teveel aan melancholia of zwarte gal, dan ben je een melancholisch type, aan de zwaarmoedige kant.


Het woord temperamentum betekent in het Latijn ‘juiste hoeveelheid bij het mengen (namelijk van de lichaamssappen), juiste maat, evenwicht’, vandaar dat ons woord temperament nog steeds ‘natuurlijke gemoeds-gesteldheid’ betekent.


Wanneer de verhouding tussen de vier humores goed is, ben je geestelijk gezond. Daardoor kreeg het Latijnse woord humor ‘vocht, vochtigheid’ de betekenis van ‘geestelijke toestand’. Daarvan is het woord ‘humeur, stemming’ dan weer afgeleid. In die betekenis hebben de Fransen in de zeventiende eeuw (1658) het woord humeur overgenomen. Het Franse woord humeur is dus afgeleid van het Latijnse woord humor.


De Engelsen hebben het Franse humeur dan weer geleend en gaven het de vorm humour, later ook humor. Wat wij nu onder het woord humor verstaan is afgeleid van de verschuiving in betekenis die  het in het Engels kreeg: 'scherts, humor, vrolijke stemming'. Na een tijdje werd het woord humo(u)r in deze laatste betekenis ook gangbaar in andere andere taalgebieden zoals het Duits, het Frans en, sinds 1839 ook het Nederlands.


Bron: etymologiebank

 

 Humor en lachen om beter te onthouden
 

Een (ingekort) artikel van Brempie
Meer artikels kan je lezen op infonu.nl
 

Humor en lachen kunnen je geheugen verbeteren en ervoor zorgen dat je informatie beter kunt onthouden. Humor zorgt ervoor dat je op een flexibelere manier met informatie omgaat en dat je zowel je linker als rechter hersenhelft inzet bij het opslaan van informatie. Als je lacht komen de stoffen endorfine en dopamine vrij: beide hebben een positieve uitwerking op je geheugen. Het toepassen van humor om beter te onthouden werkt het best wanneer je het toepast in combinatie met andere technieken.


Humor helpt om dingen beter te onthouden en op een flexibele manier tegen dingen aankijken. Nieuwe dingen die we tegenkomen en die we niet direct in de hokjes kunnen plaatsen die we het meest gebruiken, slaan we de informatie moeilijk op of vergeten we snel. Humor maakt het mogelijk om buiten de hokjes te denken of verschillende hokjes aan elkaar te linken die weinig met elkaar te maken hebben.


Humor en de linker en rechter hersenhelft

Dingen onthouden lukt meestal het best wanneer je verschillende delen van je hersenen aanspreekt. In het westen zijn we erg gefocust op de linker hersenhelft. Deze is met name gespecialiseerd in logica, analyse, spraak en taal. Gevoel voor humor speelt zich voornamelijk af in de rechter hersenhelft. Door iets te leren door middel van humor, blijven er dus sporen in zowel de linker als de rechter hersenhelft achter en is de informatie makkelijker terug te halen.


Onthouden door grappige ezelsbruggetjes

Wanneer je weet dat humor helpt bij onthouden, kun je hier bewust gebruik van proberen te maken. Reclamemakers doen dat door grappige slogans te bedenken. Wanneer je zelf iets wilt onthouden, kun je proberen te zoeken naar grappige ezelsbruggetjes. Dat zorgt er niet alleen voor dat je verschillende delen van je hersenen aanspreekt, maar ook dat je meer plezier krijgt in het onthouden. Dat laatste is vooral belangrijk wanneer je veel moet onthouden of als je langere tijd achter elkaar moet leren.


Lachen, een goed humeur en beter onthouden

Lachen is gezond, wordt vaak beweerd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dat ook werkelijk zo is. Wanner je lacht maken je hersenen namelijk endorfine aan, een hormoon dat er voor zorgt dat je een goed gevoel krijgt. Doordat je je beter voelt kun je je er beter toe zetten om te leren.

Naast endorfine komt er tijdens het lachen ook dopamine vrij. Die stof zorgt ervoor dat je beter in staat bent om cognitieve taken uit te voeren en dus om beter te leren en te onthouden. Lachen heeft dus zowel een indirect (endorfine) als een direct (dopamine) positief effect op leer- en geheugenprestaties.


Verschillende geheugentechnieken om beter te onthouden

Lachen en humor kunnen je helpen om beter gebruik te maken van je geheugen. Daarvoor is echter wel een omschakeling nodig in je denken over leren en onthouden. Wil je dingen sneller en beter onthouden, dan is het zaak om verschillende geheugentechnieken te gebruiken. Je hersenen werken met associaties: het ene stukje informatie wordt aan het andere gelinkt. Door informatie te herhalen en er in te stampen ontstaan er relatief weinig associaties en zakt het geleerde makkelijk weer weg. Door humor te gebruiken kun je dit voorkomen. Maar er zijn vele andere technieken die je kunt gebruiken om beter te onthouden. Deze worden efficiënter naarmate je ze op de juiste manier met elkaar gaat combineren en vooral naarmate je ze gaat afstemmen op wat jou het beste ligt.

Steek dus tijd en energie in het uitproberen van verschillende technieken. In het begin zal dat vaak wat omslachtig gaan en weinig effect hebben. Maar naarmate je meer vertrouwd raakt met de geheugentechnieken, zal deze tijd en energie vanzelf terugverdiend worden.


Op deze site (link onder de tekening) vind je een aantal goede humoristische verhalen. Veel leesplezier!

 

 

 

Humor als levenshouding

 

Wat is humor?

Echte humor is geen ‘grappigheid’ zonder meer. Ze ligt niet  in bv. moppen tappen of grappen uithalen. Dit zijn veeleer verzinsels van de fantasie. Bepaalde vormen van populaire  ‘humor’ verliezen zich al te vaak in ironie, bijtende spot of sarcasme. Daarin zit geen bestendige levenskracht, alleen een tijdelijke stimulans. In de oppervlakkige vormen van humor doet men te gemaakt, soms ook om zichzelf interessant te maken.

Echte humor zit veel dieper en vraagt om loutering van hart en  geest, van verstand en gevoel. Ze heeft te maken met het leven zelf! Echte humor is een wisselwerking tussen hart en verstand. Want achter echte humor zit blijheid maar ook pijn, soms bitterheid maar zondr ironie, blije ernst maar ook spel.

 

Wat is echte humor?

Je mag geestigheid, hoe subtiel en fijn ook, niet verwarren met de echte humor als levenshouding. Dze is altijd menselijk, vergevend, begrijpend tegenover de medemens. Echte kritische humor kwetst niet zoals spot of ironie. Het hart, het gevoel en het gemoed zijn niet aanwezig waar men mensen uitlacht en drijft met mensen en toestanden de spot. Echte kritische humor daarentegen kent geen verbittering, is niet haatdragend zoals ironie vaak wel is.

Echte humor is zachtmoedig en grootmoedig, is vergevensgezind en verdraagzaam. In die zin schenkt echte humor ons een gezond en evenwichtig gemoed.

Humor is een zaak van evenwicht tussen hoofd en hart, tussen verstand en gevoel. Wie te gevoelig is heeft geen zin voor humor. Wie te verstandig is, mist het gevoel voor humor. Met andere woorden: wie alles aan zijn hart overlaat en zijn verstand uitsluit, en andrzijds, wie zijn verstand gebruikt zonder het hart te laten spreken, zal nooit tot een gezond, positief optimistisch evenwicht komen in het leven. Echte humor is vreugde, is levensvreugde, is diepgaande blijheid en de geestkracht die het echte, het schone en het goede van dit leven ontdekt, vrij maakt en er het beste uithaalt.

 

Bronnen van humor

Waarin ligt nu de kracht waaruit echte humor zich ontwikkelt?

 

Blijmoedigheid

Eén van de eerste krachtbronnen waarin echte humor een voedingsbodem vindt, is de blijmoedigheid en de blijhartigheid’. Die blijheid is zomaar gaan oppervlakkig optimisme en betekent ook niet dat men de realiteit niet onder ogen zou zien. Het is niet die luidruchtige lach die in feite maar een masker is waarachter innerlijke armoede schuilgaat. Die blijheid van hart is ook niet gewoon het ‘plezier’ waarbij slechts een klein deel van onze persoonlijkheid betrokken is en dat ons onvoldaan achterlaat. Nee, de echte blijheid van hart geeft kracht aan heel ons wezen, ze stelt ons positief in ten overstaan van het concrete leven zoals het is.

Wie blijmoedig is, oriënteert zich doelbewust op wat blij en schoon en goed is in het leven. Om echt blij te zijn, moet men blij willen en durven zijn. Dit is één van de meest essentiële kenmerken van de christen.

Onze grootheid als mens vindt haar maatstaf in het vermogen om blij te zijn, in het vermogen ook om te gaan met wat broos en kwetsbaar is in onszelf en de anderen. Daarom zou ik durven beweren dat het eigenlijke doel van ons elven niet zozeer ligt in het streven naar geluk, dan wel in het streven naar blijdschap, want blijdschap is altijd ‘bij ons’ in het mens-zijn volgens onze wezenlijke aard.

Uit de vruchtbare voedingsbodem van de blijmoedigheid ontwikkelt zich de echte humor als levenshouding! Die echte humor is als het ware de echo, de weerklank van innerlijke rust en vrede, lost innerlijke conflicten en spanningen op en bevrijdt ons van stroefheid. Die echte humor vervult als het ware de functie van bliksemafleider, van uitlaatklep, van smeerolie voor een verhard en vastgeroest gemoed.

Die echte humor is de veerkracht, de frisheid en soepelheid van geest die aan het leven richting en vorm geven. Ik zou bijna zeggen dat de echte humor helend is voor de menselijke geest. Echte humor houdt ons gemoed en onze levensinzichten op peil en in een goede conditie. De levenswaarde van de humor is inderdaad gegrondvest op blijheid en opgewektheid. Deze maken van de humor een soort bumper die de harde schokken in het leven opvangt en neutraliseert en behoedt voor angst en pessimistische zwaarmoedigheid.

 

Eenvoud

Een blij mens is een eenvoudig mens. En die eenvoud is de tweede kracht waaruit de humor als levenshouding ontspruit. Eenvoud in denken en doen. Het leven bestaat uit gewone, eenvoudige dingen, uit alledaagse gebeurtenissen. Als wij het gewone en alledaagse van het leven negeren en terzijde trachten te schuiven, eraan voorbijhollen, dan ontgaan ze ons. Eenvoud in denken en doen wil niet zeggen: oppervlakkigheid zonder diepgang of dat men enkel zou leven van opinies en overtuigingen die klaargestoomd voorgeschoteld worden door allerhande opiniemachten.

Nee, de eenvoudige, blije mens bezit de morele moed om nog persoonlijk, oorspronkelijk en scherp te denken, zichzelf een mening te vormen en zijn leven in overeenstemming te brengen met de werkelijke, essentiële levenswaarden. Die eenvoud kan zich soms uiten in naïviteit, maar dan enkel in het hart en niet in het verstand wat betekent dat achter die naïviteit ook blije ernst schuilgaat. Ernst die rekening houdt én met het ideale én met de realiteit en daardoor de dingen in het juiste perspectief plaatst en ziet.

De humorist is niet uitsluitend idealist, want de idealist ziet de dingen nogal gemakkelijk gekleurd door zijn eigen bril. Hij is ook niet uitsluitend realist, want de realist negeert soms de achtergrond van de dingen. De echte humorist is beide tegelijk: idealist en realist.

Het leven zelf is in feite eenvoudig. Het zijn wij mensen, die het vaak ingewikkeld maken. ‘De meeste schaduwen in ons leven’ zegt Emmerson ‘worden veroorzaakt doordat wij onszelf in het licht staan’. Wij zijn meestal veel te ernstig, ons denken is veel te ingewikkeld, onze levensinzichten veel te somber en te pessimistisch. Wij zijn al te snel geraakt in ons prestige, in onze gewaande belangrijkheid, in onze eigendunk, in ons persoontje. We hechten ook veel belang aan oppervlakkige en belangeloze zaken. Win houden teveel van schijn en van geleerde onzin. Wij denken al te gemakkelijk dat we niet gemist kunnen worden.

Eenvoud in denken en doen doet echte humor ontstaan en deze zin voor humor geeft ons de ruimte ongecompliceerd om te gaan met onszelf en anderen, stelt ons in staat ons eigen persoontje niet al te serieus te nemen, leert ons afstand te nemen van ons eigen ikje, ja… ze leert ons met onszelf te lachen. met zichzelf kunnen lachen, is een vermogen dat de humor kenmerkt en waardevol maakt. Eenvoud in denken en doen schenkt ons de humor die de juiste verhoudingen kent om de hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Ze leert ons de juiste rangorde der levenswaarden kennen deze te eerbiedigen. Doordat humor ons in contact houdt met het eenvoudige van het leven, belet ze dat we schuilen in een droomwereld uit schrik ons te kwetsen aan de scherpe kanten van de realiteit. Humor verschaft ons het wonderbare vermogen dat ik ‘verstandige ontgoocheling’ noem.

 

Aanvaarden

Een blijmoedig en eenvoudig mens bezit ook het vermogen om te aanvaarden en zich aan te passen aan de realiteit zoals die is. In dit aanvaarden ligt de derde kracht waaruit humor groeit en vruchten draagt. Aanvaarden? Wat betekent dat eigenlijk? En wat moet er aanvaard worden? Het antwoord lijkt nogal eenvoudig: het onvermijdelijke, zowel in onszelf als in onze medemensen, als in alles wat ons omringt, dus het onvermijdelijke in het leven.

Maar dit aanvaarden betekent geenszins passief berusten of een fatalistische houding aannemen en ze betekent zeker niet: op de loop gaan voor de realiteit.

Aanvaarden betekent: de dingen aannemen zoals ze zich voordoen. Het ergste ‘positief-emotioneel’ aanvaarden geeft een mens zijn rust en kalmte terug. Niet berusten uit wanhoop, maar positief dulden en actief blijven in onverwoestbare hoop. Dit betekent ook: veranderen wat mogelijk is, je voldoende veerkracht en buigzaamheid eigen maken (zoals grassprietjes buigen voor de wind en toch altijd weer rechtop gaan staan) om te dragen wat niet kan vermeden worden, en ongebroken te berusten in wat buiten het menselijk bereik ligt. Met andere woorden: Godsvertrouwen en Godsaanvaarding.

Aanvaarden wil ook zeggen: zachtmoedig en begripvol anderen tegemoet gaan met een zekere plooibaarheid, een zekere toegeeflijkheid, het vermogen om conflicten en intermenselijke verhoudingen langs beide kanten te bekijken, met kritische maar niettemin met een welwillende, begrijpende en vergevingsgezinde ingesteldheid.

Op de derde plaats heeft dit aanvaarden betrekking op de eigen persoon. Onszelf aanvaarden, met onszelf verzoend leven zodanig dat onze ingesteldheid tegenover dit leven er geen is van bestendige afweer, innerlijke conflicten en strubbelingen.

Door blij en eenvoudig aanvaarden komt nu de echte humor vrij en deze kristalliseert zich tot een werkelijke concrete waarde in ons leven, waarvan de meest sprekende kenmerken de volgende zijn:

Humor dramatiseert niet en blaast kleine, onbenullige zaken niet op. Echte humor relativeert, herleidt moeilijkheden en conflicten tot hun ware grootte en maakt van molshopen geen onoverkomelijke bergen. Echte humor maakt zich ook zo snel mogelijk los van ergernis en de spanning die deze verwekt, aldus de raad van de Bijbel: ‘Laat de zon niet over je toorn ondergaan.’ Wij ergeren ons al te snel aan mensen, toestanden, gebeurtenissen waarover geen mens nog zal praten binnen enkele dagen, maanden of jaren.

 

Geloof

Als we nu die drie krachten – blijheid, eenvoud en aanvaarden – hand in hand laten gaan, dan is het nog maar een kleine stap naar de vierde kracht: het geloof, de religieuze levenshouding en beleving. Hierin vinden we misschien wel de meest essentiële kern –en steunpunten van de echte humor als levenshouding e levenswaarde.

En als wij in die richting verder zoeken naar de bronnen van de echte humor, dan komen we onvermijdelijk terecht bij een man die bijna 2000 jaar geleden zijn boodschap verkondigde: Jezus van Nazareth.

De mens Jezus was humanist en humorist bij uitstek. Hij zag alle levenswaarden in de juiste verhoudingen omdat Hij de mens nam zoals die is: geest en stof, ziel en lichaam, in zijn beperkingen, in zijn zwakheid en zondigheid, maar ook zijn onbeperkte grootheid.

De visie van het christendom op de mens is heel realistisch en tegelijk ook idealistisch. Jezus leerde een juist begrip van de betrekkelijkheid van het aardse en tegelijk de oneindige kostbaarheid ervan. Zonde en kwaad worden niet als eindpunt zonder mogelijkheid tot terugkeer beschouwd. Er is geen ‘ondergang’ omdat er altijd een opening blijft naar Christus.

Hier nu breekt de echte humor helemaal door in al zijn blijheid, frisheid, eenvoud, aanvaarden. Het aardse bestaan wordt door Jezus gekend, begrepen en doorleefd. Hij heeft de onvolmaaktheid en de machteloosheid van de mens ten overstaan van God ervaren en Hij onderwerpt zich hieraan, Hij ‘heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God’.

De echte humorist aanvaardt met geduld en leeft in geloof, hoop en liefde en in de zekerheid dat hij ergens verwacht wordt, dat hij door zijn lach en verdriet heen, ondanks alles, altijd een toevlucht vindt in Christus.

Humor leidt de mens over de grenzen van dit leven naar het strand van de eeuwigheid.

 

Rik Goovaerts (bewerkte tekst)