U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Voor jonge mensen


Ben jij ook één van de jonge mensen op zoek naar zingeving en vol enthousiasme op weg naar een gelukkige toekomst. Geniet je graag van het leven en zet je je ook af en toe in voor anderen? Wil je graag een tekst, een lied of verhaal, misschien je eigen verhaal, delen met andere jongeren, dan kan dat ook via deze webpagina. Via de subpagina's kom je bij tal van intitiatieven, liedjes, bezinningsteksten en activiteiten waaraan je misschien graag een keer deelneemt zoals Taizégebed, Kom en zie, IJD, Youfra enz... Wil je graag vreugde en geloof concreet delen met andere jonge mensen, kom dan gerust eens langs, je bent altijd van harte welkom!

 

Wereldjongerendagen in Krakau

26 - 31 juli 2016

Maak ons tot getuigen van uw barmhartigheid

 

 

Klik hier om je in te schrijven!Klik hier om je in te schrijven! 

Maak ons tot getuigen van Uw barmhartigheid”: dat is de kern van het officiële gebed voor de 31e Wereldjongerendagen die van 26 tot 31 juli 2016 in Krakau, Polen, zullen plaatshebben.

Het thema van de WJD is juist de zaligspreking over de barmhartigheid: “Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden” (Mt. 5,7).

Het gebed ligt in de lijn van de boodschappan van de barmhartige Christus aan de heilige Faustina Kowalska (1905-1938) en van het geestelijk erfgoed van Johannes Paulus II.
Het logo van de WJD staat eveneens in het teken van de barmhartigheid en werd ook op deze 3e juli in Krakau onthuld.

 


Gebed van de WJD in Krakau 2016

"God, barmhartige Vader,
die Uw liefde geopenbaard hebt in Uw Zoon, Jezus Christus,
en die haar over ons verspreid hebt in de Heilige Geest de Vertrooster,
wij vertrouwen U vandaag de bestemming toe van de wereld en van elke mens.
Wij vertrouwen U in het bijzonder
de jongeren toe van alle talen, volken en naties:
leid hen en bescherm hen langs de gevaarlijke wegen van het leven
en geef hun de genade veel vrucht te dragen
van de ervaring van de Wereldjongerendagen in Krakau.
Hemelse Vader,
maak ons tot getuigen van Uw barmhartigheid.
Leer ons het geloof te verkondigen aan wie twijfelt,
hoop aan wie ontmoedigd is,
liefde aan wie onverschillig is,
vergeving aan wie kwaad heeft gedaan
en vreugde aan wie ongelukkig is.
Moge de vonk van de barmhartige liefde
die Gij in ons ontstoken hebt
een vuur worden dat de harten omvormt
en vernieuw het aanschijn van de aarde.