U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Psalm 42


Ik dorst naar U, de levende God.

 

 

Psalm 42

 

1. Voor de leider van het koor. Een lied voor de Korachieten ... om iets van te leren.

 

2. Zoals een hert vurig verlangt naar water,
    zo verlang ik vurig naar U, God.
3. Ik heb dorst naar U, de levende God.
    Wanneer zal ik weer bij U komen?
    Wanneer zal ik weer vóór U mogen staan?
4. Dag en nacht huil ik.
     Ik eet niets anders dan mijn tranen.
    Want aldoor zeggen de mensen tegen mij:
    "Waar is nu die God van jou?"
5.  Ik moet er weer aan denken
     hoe ik samen met heel veel anderen
     naar uw heiligdom ging.
     Ik ging voorop en we jubelden en juichten.
     We vierden met z'n allen feest.

 

6.  Ik zeg tegen mezelf:
     Waarom ben je zo treurig, mijn ziel?
     Waarom ben je zo onrustig in mij?
     Vertrouw op God! Hem zal ik prijzen.
     Hij is mijn Redder, Hij is mijn God!

 

7.   Ik voel me erg verdrietig.
      Daarom denk ik aan U,
      hier in het gebied van de Jordaan
      en de Hermonbergen vér van uw huis.
8.  Golf na golf slaat over mij heen.
     Bruisend en schuimend
     spoelen uw golven over mij heen.

 

9.  Toch houdt de Heer elke dag van mij.
      Elke nacht heb ik een lied in mijn binnenste.
      Dat lied is een gebed tot de God die mijn leven leidt.
10. Ik zeg tegen Hem: "U bent de rots onder mijn voeten.
      Waarom bent U mij vergeten?"
      Waarom maken mijn vijanden me het leven zo moeilijk?
      Ik loop in zwarte kleren vanwege alle ellende.
11. Mijn vijanden zeggen aldoor tegen me:
      'Waar is nu die God van jou?'
      Hun haat is als een messteek in mijn hart.

 

12. Ik zeg tegen mezelf:
      Waarom ben je zo treurig mijn ziel?
      Waarom ben je zo onrustig  in mij?
      Vertrouw op God!
      Hem zal ik prijzen.
      Hij is mijn Redder, Hij is mijn God!"

 
De familie van Korach was één van de families uit de stam van Levi die dienst deden bij het heiligdom van de Heer. De Korachieten werkten daar als poortwachters en zangers.  

 

Een goede overweging van psalm 42 vind je hier!