U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Psalm 87


Ook zij zijn hier kind aan huis!

 

Psalm 87 

 

      1.          De stad van de Heer rust op heilige bergen:

   2. 	Hij heeft de poorten van Sion meer lief
	dan alle steden van Jacob samen.
   3. 	Men prijst uw roem, 
	o stad van God.
   4. 	'En burgerrecht heb Ik gegeven
	aan Rahab en Babel, die Mij erkennen;
	ook Filistea, Tyrus en Kus,
	zij zijn hier kind aan huis'.
   5. 	Dit kan men echt van Sion zeggen:
	'Van alle mensen de bakermat';
	de Hoogste zelf verzekert zijn bestaan.
   6. 	Als de Heer volk voor volk registreert,
	schrijft Hij over hen op: 'Hier kind aan huis.'
   7. 	Zij zingen, dansen en blijven zingen:
	'Al mijn bronnen zijn in u'.

 

Overweging van psalm 87:


 87,1+2. stad van God / Sion: Namen voor Jeruzalem; de religieuze hoofdstad van die tijd (zoals Rome / het Vaticaan nu). 

4. Rahab en Babel: De wereldmachten Egypte en Babylonië, landen waarin Israël gedwongen was te wonen; Filistea en Tyrus zijn Israëls buren en Kus of Ethiopië vertegenwoordigt het verre Afrika.

 

Wie zijn Rahab en Babel, Filistea, Tyrus en Ethiopië? Het zijn de buurvolken. In die tijd waren dat ook de grootste vijanden, want met hen werd het meeste strijd mee gevoerd; het was met je buren dat je grenzen betwistte en een strijd om territorium mee uitvocht. Voor ons in het hier en nu zijn het degenen rondom ons in het dagdagelijkse leven. Het is immers met onze naasten (onze buren, onze familie, onze collega’s) dat we het meeste kans lopen om in onmin te geraken. Met hen die ver van ons leven, daar hebben we niet zoveel moeite mee, die kunnen we met gemak ‘beminnen’. Maar degenen die we veel zien – ja, daar strijden we mee om territorium en bakenen we ook onze grenzen af.

* Er is een weerkerend refrein (in 4,5 en 6): ‘Ieder is daar geboren’ of ‘Hier kind aan huis’ of ‘Van alle mensen de bakermat’ en dit refrein zindert nog éénmaal na in vers 7- juichend: ‘Al mijn bronnen zijn in U’. Wat wil dit zeggen? Eigenlijk dat we allen gelijkwaardig zijn; allen bemind; allen kinderen van één Vader; dat we allen dezelfde bron/oorsprong hebben en dezelfde bestemming.

* ‘De Heer heeft Sion lief’ – een voorkeursliefde en deze strekt zich over allen uit, over allen zonder uitzonderingen!

* Rahab en Babel: de Heer beschouwt de grootmachten en onderdrukkers van Israël als zijn gekenden en beminden. Interreligieuze dialoog avant la lettre, met de Heer als Bron/Oorsprong!

André Jansen heeft een mooi artikel geschreven hierover zie internet: klik op de afbeelding!  

ook in het ‘werkstuk: Rijkdom Armoede’ in Werkblok 3 wordt hierop ingegaan).

* Nog iets noemenswaardig: Filistea / de Filistijnen zijn de voorouders van de Palestijnen. Eigenlijk behoorlijk ironisch: de Psalmen bestaan al zovele eeuwen, JAHWE zegt van de inwoners van Filistea/Palestina dat ze evenzeer in Sion/Jeruzalem geboren zijn; er kind aan huis zijn – en was is heden ten dagen de realiteit … Eigenlijk zou deze psalm juist een oecumenische dialoog kunnen op gang trekken tussen Joden en Palestijnen. Want beiden vinden hun oorsprong in Hem.

 

* De 5 plaatsnamen vormen samen een ster in de ruimte: Egypte en Babel trekken een lijn van het zuidwesten nar het noordoosten; Filistea, Tyrus en Koes/Ethiopië trekken een lijn van het westen en het noorden naar het verre zuidoosten. De berg Sion / Jeruzalem staat daar midden in, als centrum/navel.

 

* En wij, wat kunnen wij nu met deze psalm? We kunnen ons de vraag stellen of we vrede vinden bij elkaar,  harmonie in onszelf – vanuit het besef dat we allen kinderen van dezelfde Vader zijn? Want onze grootste vijand is eigenlijk niet de ander, maar dat zijn we zelf. We schuiven onze problemen wel graag op onze naasten af, maar als we eerlijk zijn…

 

Vragen die misschien de moeite waard zijn om te bemediteren:

- Kan ik de ander, hoe moeilijk ik het soms met die persoon heb, toch zien als iemand die, evenzeer als ik, bemind is door God?

- Welke parel ligt er verborgen in de mensen rondom mij?