U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Bron 13


 

Tel je zegeningen!

 

  Liedtekst

 

Is het je wel eens overkomen dat je bij iemand je hart lucht over wat je dwars zit of zwaar ligt… en dat degene die luistert je als enige antwoord geeft: ‘Tel je zegeningen’? Het kan je in de oren klinken alsof je niet gehoord wordt, alsof je afgescheept wordt met een al te goedkoop antwoord. En toch kan dat eenvoudige antwoord (en de toepassing ervan) je nadien meer helpen dan welke goede raad ook.

 

Petrus zegt het in zijn eerste brief zo : ‘Zoek je schoonheid niet in uiterlijke dingen, maar veeleer in de innerlijke hoedanigheden van het hart, in het onvergankelijk sierraad van een gelijkmatig gemoed dat kostbaar is in het oog van God.’ (1Petr. 3-4). Mooi toch wat hij ons aanraadt, die onstuimige Petrus zoals we hem leren kennen als leerling van Jezus, met zijn hart op de tong soms laaiend enthousiast, dan weer verontwaardigd, zo grootmoedig en even nadien ook weer heel angstig. Misschien herkennen wij ons wel in hem. 

 

Maar het schoonste van al is dat hij wat verderop in dezelfde brief (v.9) zegt: zegen elkaar. Je hoeft geen kwaad met kwaad te vergelden, en niet terug te schelden als men je uitscheldt, maar zegen elkaar. Wat betekent het elkaar te zegenen? Wat betekent het je zegeningen te tellen? Zegenen betekent iemand bevestigen in wie hij/zij is.  Niet alleen de mensen maar ook de Heer. Niet alleen in de blije momenten van ons leven maar ook in de moeilijke. Het betekent: de ander laten zijn zoals ie is.

 

Ook de mensen wiens doen en laten in de bijbel wordt beschreven, hadden er moeite mee hun zegeningen te tellen, of elkaar te zegenen. Pas na een moeizame weg van conflict met zichzelf, hun omgeving en met God, komen zij tot de conclusie dat God hen doorheen dit alles leidt en herinneren ze zich zijn verbond met hen, dat Hij hen zal blijven zegenen, door alles heen. Met nieuwe ogen zien ze de schepping om hen heen en zingen met de psalmist: ‘Hoe wonder zijn uw werken Heer, ze zijn niet te tellen, zo talrijk als de zandkorrels aan het strand van de zee’ (Ps. 139).

 

Je zegeningen tellen... of, met andere woorden, zien wat je aan goeds ontvangt van het leven, van de mensen om je heen, van de kracht die in je eigen hart is gelegd en die je gaandeweg ontdekt, van de Heer… het is niet te tellen. Geldt dat ook voor jouw leven? Misschien kom ook jij bij meer zegeningen uit dan je je had gerealiseerd…Waarom ze te tellen, als ze toch niet te tellen zijn? Om de eenvoudige reden, dat ze zo in je leven zijn verweven, dat je er gerust geruisloos aan voobij kan gaan.

 

Probeer ze maar eens te tellen, één voor één zegt dit mooie lied van Johannes de Heer:

Liedtekst: Tel uw zegeningen

 

Als op ’s levens zee de stormwind om U loeit
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.

 

Drukken ’s levens zorgen u soms zwaar ter neer
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien
Dan zal ’t harte zingen en de zorgen vliën.

 

Refrein:

Tel uw zegeningen, één voor één,
tel ze alle en vergeet er geen!
Tel ze alle, noem ze één voor één
en ge ziet God’s liefde dan door alles heen.

 


Als ge ziet op and’ren met veel geld en goed,
weet uw Hemelvader geeft u overvloed.
Tel uw zegeningen, voor geen geld te koop
schatten in de hemel zijn uw blijde hoop.

 

Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,
wees toch nooit ontmoedigd, God is overal!
Tel uw zegeningen, eng’len luist’ren toe:
troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.

 

Johannes de Heer