U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Koester de stilte


We nodigen je uit het iedere dag even stil te maken in jezelf. Het vraagt moed om wat vroeger op te staan en te luisteren naar de stilte. Wie op die uitdaging ingaat, zal na een tijdje merken dat het je echt helpt om  je dag anders te beginnen en 's avonds toe te vertrouwen aan God. Gun jezelf iedere dag wat stille tijd om met je hart te spreken en aandacht te krijgen voor wat erin leeft. Hier vind je een paar teksten en foto's die je kunnen helpen de stilte binnen te treden, en daarin te vertoeven...

 

 

Koester de Stilte

 
Stilte, kostbaar goed
Plaats, Heer, een wacht er bij mijn mond,
 bewaak de poorten van mijn lippen.
(Psalm 140)
 
 De stilte is mildheid.
Wanneer je niet antwoordt op beledigingen,
wanneer je je rechten niet opvordert,
wanneer je aan God de verdediging van je eer overlaat
dan wordt stilte: mildheid.
 
De stilte is ook mededogen.
Wanneer je de fouten van je broeders niet uitbazuint,
wanneer je vergeeft zonder stil te staan bij het verleden,
wanneer je niet veroordeelt
maar in je hart ten beste spreekt;
dan wordt stilte: mededogen.
 
De stilte is geduld.
Wanneer je lijdt zonder je te beklagen,
 wanneer je geen troost van mensen zoekt,
wanneer je niet tussenkomt
maar wacht tot het zaad langzaam kiemt
dan wordt stilte: geduld.
 
De stilte is nederigheid.
Wanneer je zwijgt
om anderen aan hun trekken te laten komen,
wanneer je de gekregen talenten verbergt
wanneer je duldt dat je handelen vals wordt geïnterpreteerd,
wanneer je aan anderen de eer van de publiciteit overlaat,
dan wordt stilte: nederigheid.
 
De stilte is ook geloof.
Wanneer je zwijgt omdat Hij het is die handelt,
wanneer je aan klanken en stemmen van de wereld
verzaakt om in Zijn aanwezigheid te staan,
wanneer je niet meer bedelt om begrip
omdat het je volstaat door Hem gekend te zijn,
dan is stilte: geloof.
 
De stilte is aanbidding.
Wanneer je het kruis omhelst
zonder te vragen „waarom?"
„Maar Jezus zweeg"
dan wordt de stilte: aanbidding.
 
(auteur onbekend)