U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Psalm 138


Om uw goedheid en uw trouw breng ik dank aan uw Naam.

 

 


PSALM 138

  
Ik dank U, Heer uit heel mijn hart,

voor de hemelmachten wil ik U loven.

Voor uw heilige tempel buig ik mij neer.

 

Om uw goedheid en uw trouw

breng ik dank aan uw Naam

die Gij bovenmate hebt verheven.

 

Toen ik U aanriep, Heer,

hebt Gij mij verhoord

en mij nieuwe levenskracht gegeven.

 

U moeten alle heersers der aarde danken,

als zij uw woorden vernemen;

de weg des Heren zullen zij bezingen.

 

Want Gods glorie is groot;

hoe hoog Hij ook is,’  Hij zorgt voor de kleinen,

doorziet de hovaardigen van verre.

 

In uiterste nood redt Gij mij het leven,

uw hand houdt de woede van mijn vijanden tegen,

uw rechterhand komt mij te hulp.

 

Volbreng het voor mij, Heer, ten einde toe.

Laat, Heer, uw genade duren voor eeuwig,

laat het werk van uw handen niet onvoltooid.

 

Gezegend zij God, onze Vader,

gezegend de Zoon, zijn Gezalfde,

zijn Geest zij eeuwig geprezen.

  

Overweging van psalm 138:

Psalm 138 een danklied dat je iedere dag zou kunnen zingen, gewoon uit pure dankbaarheid.

 

 

Danken als levensdynamiek


Dankbaarheid begint als levensbeslissing en brengt dynamiek in je leven. Als je naar de werled en wat daar gebeurt kijkt, zakt de moed je in de schoenen. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. Het aantal vluchtelingen groeit schrikbarend. De veranderingen van het klimaat lijken niet te stoppen. De problemen in de zorg, de financiele sector, de medische wereld, het klimaat van individualisme, egoïsme, onverbondenheid.


Wat betekent christelijke dankbaarheid in zo’n wereld? In de psalm zingen we: ‘Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven, u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden.’ Zingende mensen zijn beschermde mensen. Mensen die God danken, zijn mensen die vertrouwen scheppen dat het uiteindelijk goed zal komen. Mensen die zich verlost en geliefd weten en zo hun weg zoeken, zijn ontwapenend voor anderen. Dankbare mensen zijn mensen die daarin durven vertrouwen ook oznder te zien. De Heer is getrouw en sterk, Hij zal het werk van zijn handen voltooiien. Vertrouwen leer je door te blijven zingen voor God.

 
Danken brengt tot bidden

De beroemde prediker Charles Spurgeon preekte een keer over ps.138: als je psalm 138 wilt leren bidden, dan zijn er drie vragen die je jezelf moet stellen: A. weet jij je betrokken bij Gods plan? B. heb jij in je leven Gods trouw gezien? C. wil je de wereld inkijken om Gods plan en zijn werk te ontdekken? Als je deze vragen bevestigend kan beantwoorden, komt in je hart diepe dankbaarheid en duurzame lofprijzing. Kort gezegd is dit de vraag naar je geloof, naar je verbondenheid met de Heer. Daar ligt de sleutel. Wil je leven door Hem en met Hem en in Hem en vanuit Hem? Zing dan mee, en laat het lied van psalm 138 je leven binnenstromen. Dan gaat dankbaarheid je leven veranderen. Dan loopt het ook uit op het prachtige gebed van het slot: Heer, uw trouw duurt eeuwig. Laat het werk van uw handen niet onvoltooid. Het werk dat Hij in jou en met jou is begonnen. Laat de dankbaarheid je brengen tot het krachtige gebed waarin heel je geloof, je leven en je vertrouwen samenkomen: Heer, laat het werk van uw handen niet onvoltooid. In uw handen ligt mijn leven. ‘Ik zal met heel mijn hart uw trouw bezingen Heer, U dank bewijzen.’ Amen.

 
Naar een homilie van Kees van Dusseldorp