U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Psalm 12


 Ik breng de redding die zij verlangen, zegt de Heer.

 

Psalm 12

 

1. Voor de koorleider.

Op de wijs van De achtste. Een psalm van David. 

2.  Grijp in, Heer! Niemand is nog trouw,

geen mens spreekt nog waarheid.

 3.  Ze beliegen elkaar allemaal,

 vals en verraderlijk is hun woord.

 4.  Heer, snijd hun valse tongen af,

snoer de monden vol grootspraak

5.  die zeggen: ‘Met onze tong zijn we sterk,

onze mond helpt ons, wie kan ons aan?’

6.  Zwakken en armen zuchten onder het geweld –

‘Om hen sta ik op,’ zegt de Heer,

‘ik breng de redding die zij verlangen.’

7.  De woorden van de Heer zijn zuiver

als zilver, gesmolten in de smeltkuil,

gelouterd tot zevenmaal toe.

8.  Behoed hen, Heer,

bescherm hen steeds tegen dat volk.

9.  Overal sluipen verraders rond

en onder de mensen verbreidt zich het kwaad.

 

Overweging van psalm 12:

 

Deze psalm wordt, in vergelijking met andere psalmen, niet zo vaak gebeden in de liturgie. De psalmist zingt over de mistoestanden die hij ziet in de maatschappij waarin hij leeft. Mistoestanden die mensonterend zijn en waartegen hij protesteert. Psalm 12 is dus een protestlied waarin de psalmist aan God vraagt om in te grijpen omdat hij weet dat God houdt van de armen en zwakken, de stemlozen die zich niet kunnen verweren. Er is meer nodig dan barmhartigheid van mensen. God is de enige van wie wij echt heil mogen verwachten.

 

Deze psalm klaagt het onrecht aan, dat wij ook vandaag nog zien gebeuren. Op grote en kleine schaal. De kwaadsprekerij is er vaak niet op verminderd. En waar kwaad gesproken wordt, zijn er altijd 3 slachtoffers: degene die spreekt, degene die luistert, en degene over wie gesproken wordt.

 

Franciscus van Assisi leerde zijn broeders: ‘Zeg nooit iets over een ander wat je niet in liefde kan zeggen waar die ander bij is.’

 

Deze psalm roept ons op om de vicieuze cirkel van kwaadspreken te doorbreken. Wie ermee ophoudt, en het goede in de ander ziet en bemoedigt, wordt vrededrager, en drager van het Woord van God dat is als ‘gelouterd zilver’.

 

 
Deze psalm roept ons ook op om te luisteren naar het woord van de Heer, want dat geeft hoop en kracht, om ondanks alles de vrede uit te dragen en op te komen voor wie onrecht wordt aangedaan…