U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Bron 4


Hier laten we je graag delen in een stukje van de brief die Franciscus van Assisi schreef aan alle bestuurders van steden en volken. Deze brief kan voor ieder van ons een bezinning zijn op de dood en is zo sprekend dat er geen uitleg bij nodig is.

 

Bedenk goed dat de dag van je dood nadert

H. Franciscus van Assisi

  

Eremo della Carceri ~ AssisiEremo della Carceri ~ Assisi

 

Aan alle burgemeesters en raadsheren,

rechters en bestuurders overal ter wereld

en aan alle anderen wie deze brief bereikt:

broeder Franciscus,

uw kleine en onaan­zienlijke dienaar in de Heer God,

wenst u allen heil en vrede.

Sta er goed bij stil

dat de dag van de dood nadert.

Daarom vraag ik u zo eerbiedig als ik maar kan,

dat u omwille van de zorgen en beslom­meringen van deze wereld

die u uiteraard heeft

de Heer niet aan de vergetel­heid prijsgeeft

en niet van zijn geboden afwijkt;

Ik raad u met klem aan

iedere zorg en beslomme­ring achter te laten

en het allerheiligst lichaam

en het allerhei­ligst bloed van onze Heer Jezus Christus

welwillend te ontvangen tot zijn heilige gedachtenis.

En bewijs de Heer onder het volk

dat u is toevertrouwd zoveel eer,

dat iedere avond door een oproep of een ander teken

het tijdstip aangekondigd wordt

waarop de almachti­ge Heer God

door het hele volk lof en dank gebracht moet worden.