U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Lofzangen


Drie lofzangen die door heel de kerk dagelijks gebeden worden, in het Morgengebed, het Avondgebed en de Dagsluiting, zijn de Lofzang van Zacharias, het Danklied van Maria en de Lofzang van Simeon. Hier kan je ze bidden en kan je een woordje uitleg (45 min.) downloaden  van Pol Swinnen+, ofm ter overweging. Misschien een aanzet voor jou deze lofzangen samen met de hele kerk wereldwijd te bidden en te zingen!

Als je op deze foto klikt, kan je de overweging downloaden.

 

P. Pol Swinnen ofm +P. Pol Swinnen ofm +

 

Lofzang van Zacharias

(wordt elke dag gezongen in het morgengebed van de kerk)

Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
hij heeft omgezien naar zijn volk en het verlost.
Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt
uit het huis van David, zijn dienaar,
zoals hij van oudsher heeft beloofd
bij monde van zijn heilige profeten:
bevrijd zouden we worden van onze vijanden,
gered uit de greep van allen die ons haten.
Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders
en herinnert hij zich zijn heilig verbond:
de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader,
dat wij, ontkomen aan onze vijanden,
hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht,
altijd levend in zijn nabijheid.
En jij, kind, jij zult genoemd worden:
profeet van de Allerhoogste,
want voor de Heer zal je uit gaan
om de weg voor hem te banen,
en om zijn volk bekend te maken met hun redding
door de vergeving van hun zonden.
Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
en verschijnen aan allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.
 


Lofzang van Simeon

(wordt elke dag gezongen in de dagsluiting)

Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals u hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik het heil aanschouwd
dat U bereid hebt voor alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.