U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

PDF ADVENTSBRIEF

 

 

 “… Jezus nodigt ons uit om niet bang te zijn. Waarom? Omdat alles goed komt? Nee, maar omdat Hij zal komen. Jezus zal terugkeren zoals Hij beloofd heeft. Dit is wat Hij zegt: "Sta op en hef uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij" (Lc 21,28). Het is fijn om dit bemoedigende Woord te horen: sta op en hef uw hoofden omhoog, want juist op die momenten dat alles verloren lijkt, komt de Heer om ons te redden. We wachten op Hem met vreugde, zelfs te midden van beproevingen, tijdens de crises van het leven en de dramatische gebeurtenissen in de geschiedenis. Wij verwachten Hem… ”

Paus Franciscus, bij het Angelus op 28/11/21

 

Lieve vrienden,

 

 

                Het voorbije jaar is inderdaad een jaar van beproevingen geweest. We hebben in ons klein landje België de ogen niet kunnen sluiten voor de gevolgen van de klimaatopwarming met de enorme wateroverlast (waarbij Luik bijzonder hard getroffen werd). Als we zien hoe armen, vluchtelingen en zovele mensen te lijden hebben, durven we niet klagen. Verder is er natuurlijk ook de coronacrisis; die nog heel onze wereld in zijn greep heeft.

                Dit laatste heeft een impact gehad op onze festiviteiten. 2021 had moeten gevierd worden met een gouden en zilveren randje: onze abdis, zuster Mariette, is 50 jaar in het klooster en onze jongste, zuster Elisabeth, heeft 25 jaar kloosterleven achter de rug. Beiden hebben ervoor gekozen om met de viering van hun jubileum nog even te wachten om het dan later met de gepaste luister (en genodigden) te vieren.

Ook onze stichteres de H. Clara is dit jaar in beperkte kring in de bloemetjes gezet. Maar wel met een uitgelezen gezelschap: we hadden onze medezusters van Kessel-Lo uitgenodigd en ook onze broeders van Hasselt en Antwerpen zijn gekomen. Wat was het een blij weerzien! Een deugddoende dag van ontmoeting en gebed, Clara ter ere.

Bij het feest van Franciscus waren de coronamaatregelen versoepeld en dus waren we blij dat we hem met velen hebben kunnen vieren in de Transitusvespers op de vooravond en de dag zelf met een feestelijke eucharistie.

Onze Taizévieringen zijn in september terug opgestart – oef, eindelijk: het was al zolang geleden!

We merken wel dat er nog steeds minder mensen naar onze vieringen komen; nog niet iedereen heeft de weg terug gevonden. Ook voor ons is het in volle coronatijd een zoeken geweest naar hoe we in tijden van lockdown toch geestelijke voeding konden vinden. Wij hebben een aantal bezinningen op de TV gevolgd. Maar eigenlijk waren we verwend: we hebben elke dag eucharistie gevierd, voorgegaan door P. Frans ofm; waar we heel dankbaar om zijn. Ook zijn er hier een aantal (coronaproof) conferenties doorgegaan van E.H. Hans Tercic, E.H. Luk Van Hilst, Prof. Sam Goyvaerts en E.H. Martin Moors heeft onze jaarlijkse retraite begeleid (deze werd ook gevolgd door een aantal leken).

Het was fijn onze zusters van Tongeren weer eens te mogen ontmoeten. We proberen de band met onze zusters te behouden niettegenstaande corona.

Over ‘ontmoeting’ gesproken: we zijn vol vreugde ingegaan op de uitnodiging van Mgr. Patrick Hoogmartens om de nieuwe gebouwen van het bisdom te bezichtigen en eindelijk als religieuzen van Limburg nog eens samen te komen rond onze bisschop. Het was lang geleden en het heeft deugd gedaan!

Met droefheid in ons hart hebben we in maart afscheid genomen van Mevr. Mia Roussard, de schoonzus van onze zuster Karien. Ze was onze gemeenschap zeer genegen en vertrouwvol rekende ze steeds op de steun van ons gebed.

We zijn zeer verheugd dat 2021 zich aangekondigd heeft als het jaar waarin onze bouwwerkzaamheden van start zijn gegaan. In januari is de afbraak van het eerste deel begonnen. In februari kwam er een archeologisch vooronderzoek. Vanwege de interessante archeologische en geschiedkundige ligging van ons klooster en de gevonden objecten (vuursteen, vingerhoedje en koperen knoop) werd er besloten dat een grootschalig archeologisch onderzoek nodig was. Dat is dan ook gebeurd – en heeft lang geduurd. Pas in juni hebben ze de kelders kunnen afwerken van het eerste deel. Onder het bouwverlof hebben we onze bouw- en afbraakvergunning van het tweede deel gekregen. Het werd dan even bezinnen: zouden we het eerste gedeelte helemaal afwerken, gedeeltelijk al verhuizen en dan beginnen aan het tweede gedeelte? Nee, we hebben ervoor gekozen om het tweede gedeelte in gang te zetten en om het dan samen met het eerste op te trekken. Daar zijn ze nu dus mee bezig… We hopen vóór de winter van 2022 te kunnen verhuizen… Volgend jaar hoort u er ongetwijfeld meer over in onze brief!

                Wat de Kerstvieringen in ons klooster betreft: zolang de coronamaatregelen het toelaten geven we u graag de gelegenheid om met ons mee te bidden en te vieren –welkom! Er staan ons nog mooie vieringen te wachten. Van harte nodigen we u uit:

  • Op elke zondag van de Advent: 28 november, 4, 11 en 19 december voor een stemmig avondgebed om 16.30u in onze kapel.
  • Op woensdag 8 december voor het feest van O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen met de eucharistieviering om 7.30u, stille Aanbidding in de voor- en namiddag (vanaf 14.00u) en avondgebed om 15.30u.
  • Op zaterdag 18 december om 20.00u (inzingen om 19.45u) voor onze Taizéviering.
  • Op vrijdag 24 december voor de Kerstwake om 20.00u.
  • Op 25 december, Kerstmis, voor de eucharistieviering om 9.00u en het avondgebed om 16.30u
  • Op 26 december voor de eucharistie van de H. Familie om 9.00u en het avondgebed om 16.30u.

 

Meer info op onze website: www.zustersclarissen3800.be ! Kijk even om te zien of alles doorgaat.

                “Bij God is kwetsbaarheid geen obstakel maar een kans.” (Paus Franciscus) Dat mogen we ten volle ervaren bij de kwetsbare geboorte van Zijn Zoon – het Kind in de kribbe. Laten ook wij zó in het leven staan: met oog en zorg voor het kleine en kwetsbare, en zo als gist in het deeg ons christen-zijn opnemen en uitdragen in onze wereld – God ter ere! In het hart van de Kerk willen we immers als contemplatieven al uw vreugde en zorgen biddend voor Hem uitspreken.

                We wensen u van harte een innige Advent vol verwachting, een gezegend Kerstfeest vervuld van de Menswording van God in het kleine en kwetsbare en een gelukkig en gezond nieuw jaar 2022 !

In gebed verbonden, uw zusters Clarissen van Sint-Truiden

uw zusters clarissen van Sint-Truiden