U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

PDF ADVENTSBRIEF 2019

 

Een engel  zegt: ‘Wees niet bang.’

Een herder zegt: ‘Ik geloof in je.’

Een ster zegt: ‘Ik wijs je de weg.’

Een vreemde zegt: ‘Ik heb een attentie voor je mee.’

 

Zo wordt een leefbare samenleving mogelijk.

Iemand die onze kwetsbaarheid omzet in weerbaarheid.

Iemand die onze hoop aanwakkert.

Iemand die ons een nieuwe weg toont.

 

Dat het ons mag overkomen in het nieuwe jaar.

De God van Jezus die ons zegent met woorden

die ons doen herboren worden:

‘Er is licht in jou, wees een licht voor anderen.’

Jean-Paul Vermassen                                                         Advent 2019

 

 

Beste vrienden,

 

 

Dit licht in ons hebben we het voorbije jaar ook proberen uit te dragen; zonder vrees, in geloof en in de voetstappen van de H. Clara en de H. Franciscus.

 

In onze Trudo-stad is in 2019 een lichtje gedoofd, we hebben afscheid moeten nemen van onze minderbroeders. Een aanwezigheid sinds de tijd dat de H. Franciscus nog leefde en zo vervlochten met onze stad, maar ook met onze gemeenschap. Daarom hebben we heel intens meegeleefd en waren we aanwezig bij de laatste eucharistieviering in hun mooie kerk op 17 maart en bij de vespers, de overbrenging van het H. Sacrament, het evangelieboek, de paaskaars en een beeld van de H. Franciscus naar de O. L. Vrouwkerk op 19 maart. Dit opdat het licht ontstoken door onze medebroeders toch mag blijven branden.

Onze broeders waren onze dagelijkse voorgangers in de eucharistieviering; waarvoor heel veel dank! We zijn gelukkig dat P. Frans Cuypers besloten heeft in Sint-Truiden te blijven en nu in het buitengedeelte van ons klooster woont, de woorden van de H. Franciscus tot de H. Clara indachtig: “Ik beloof dat ikzelf, zowel als mijn broeders, altijd een nauwgezette zorg voor u zullen hebben en altijd bekommerd om u zullen zijn.” RegCl6,4.

 

Omwille van het wegvallen van de eucharistievieringen bij de minderbroeders zijn de uren van de vieringen in onze kapel aangepast. We vieren nu op zondagen om 9.30u onze liturgie met een volle kapel zingende en biddende medegelovigen.

 

Lichtpuntjes dit jaar waren o.a. het hoogfeest van de H. Clara dat we met veel luister vierden. Omdat onze broeders niet meer in de stad aanwezig zijn, wilden we de H. Franciscus toch ook extra in het zonnetje zetten. We deden dat met een ingetogen transitusviering op de vooravond. Op 4 oktober, de feestdag zelf, is onze deken mee komen concelebreren. Daarna volgde een receptie en een gezellig samenzijn.

 

Onze taizévieringen met vele kaarsjes, blijven elke derde zaterdag van de maand om 20.00u volk trekken. Interesse? Wees dan welkom! De vastenvespers op woensdag in het St. Gangulfuskerkje tegenover ons klooster, die wij verzorgen, inspireren heel wat mensen. Met de Trudofeesten heeft ons dekenaat haar beste beentje voorgezet om veel festiviteiten te organiseren om zo de H. Trudo in het licht te zetten. De truienaren hebben massaal deelgenomen aan de lichtprocessies, het massaspel, de eucharistievieringen en de Trudovespers. Onze gemeenschap leefde intens en biddend mee. We zijn heel blij met de goede samenwerking met onze deken en heel het team van de Pastorale Eenheid St. Trudo!

 

Dankbaar zijn we voor alle momenten van spirituele vorming waardoor onze geest verlicht werd: de regelmatige conferenties door E.H. Hans Tercic, de bezinningsdagen van P. André Jansen, van Sam Goyvaerts en van E.H. Martin Moors. Ook aan de recollectiedagen van het pastorale team van ons dekenaat, begeleid door E.H. Luc Van Hilst, mochten we deelnemen. Ons jaarlijks triduum door E.H. Luc Van Hilst en de deugddoende retraite door P. Frans Cuypers brachten bezieling. Enkele vrienden deelden in de rijke inhoud. Naar jaarlijkse traditie is de leesdag voor franciscanen en clarissen in ons klooster doorgegaan en werd boeiend gegeven door onze zuster Elisabeth. Ongeveer 25 broeders en zusters volgden met interesse.

Nog allerlei bijeenkomsten kregen warme belangstelling o.a. de sessie van de Oversten van de contemplatieven in Drongen, de monialendag in Opgrimbie, de UVC-sessie in Westvleteren, de raadsvergaderingen en de URV-vormingsdag in Vaalbeek. 2019 was weer het jaar van verkiezing van de raad van de Vlaamse Clarissenfederatie. Zuster Martine van Oostende werd na 6 jaar van toewijding en grote dienstbaarheid als presidente van de raad opnieuw gekozen. Onze zuster Karien gaf na veel jaren van inzet haar ontslag. Zuster Elisabeth werd gekozen als nieuw raadslid.

 

We hebben het licht in ons proberen door te geven aan heel wat mensen die we mochten ontvangen in ons klooster: klasgroepen, vormelingen, Neos, … Er werden bezinningsnamiddagen georganiseerd o.a. voor een groep uit Brugge. De monumentenrun door onze tuin die voor de gelegenheid kleurrijk verlicht was en met live muziek van harp en viool opgeluisterd, werd gesmaakt door zo’n 3600 passanten. Het bezoek van Prins carnaval met zijn raad mogen we ook niet vergeten.

 

Onze zusters clarissen van Tongeren, zuster Rosa Olaerts (onze visitator) en zuster Martine Meuwissen (Bisschoppelijk afgevaardigde van het Bisdom Hasselt) brachten ons eveneens een bezoek.

Nog vele anderen zijn aan onze deur gekomen voor een luisterend oor of om een vurig gebed te vragen. Bij de voedselbedeling aan de poort op vrijdagvoormiddag krijgen we goede hulp van Monique en Margriet; waarvoor dank!

 

Op vrijdag 7 juni verzamelden de Vlaamse clarissen in Stabroek voor de 30e Clarissendag. Het blije weerzien, deugddoend bijbabbelen, lekkere verse pizza’s en een prachtige powerpoint met foto’s van alle vorige bijeenkomsten hebben ons hart vervuld met vuur en vreugde!

 

Tot slot: we blijven vol verlangen en verwachting uitzien naar onze bouw. We hopen snel licht aan het einde van de tunnel te zien.

 

Maar bovenal blijft ons hart gericht op de geboorte van de Heer met Kerstmis. Dat Zijn ster ons pad mag blijven verlichten en ons de weg mag wijzen. Wij hopen dat ook voor u. We willen u in alle geval gelegenheid geven om u te warmen aan de gloed van het samen bidden. Graag nodigen we u uit:

  • Op elke zondag van de Advent: 1, 8, 15 en 22 december voor de vespers om 16.30u.
  • op maandag 9 december voor het feest van O. L. Vrouw Onbevlekt met de eucharistieviering om 7.30u, stille Aanbidding in de voor- en namiddag (vanaf 14.00u) en avondgebed om 15.30u.
  • Op zaterdag 21 december om 20.00u (inzingen om 19.45u) voor onze Taizéviering.
  • Op dinsdag 24 december voor de Kerstwake om 20.00u.
  • Op 25 december, Kerstmis, voor de eucharistieviering om 9.30u gezongen door het Gregoriuskoor,                                                  o.l.v. Mevr. Magda Jossa en het avondgebed om 16.30u
  • Op 26 december voor de eucharistieviering om 9.30u en het avondgebed om 17.00u.
  • Op vrijdag 27 december om 17.00u voor een Kerstconcert, gezongen door het Gregoriuskoor,                                                  o.l.v. Mevr. Magda Jossa.

 

Voor dit alles bent u welkom bij uw clarissen in de Diesterstraat! Meer info: www.zustersclarissen3800.be

 

Tot slot willen we nog onze grote dankbaarheid uitspreken voor uw warme vriendschap en steun. Dank u! Wij op onze beurt verzekeren u van ons gebed. Dat we elkaar samen mogen dragen!

 

Dat de Heer u en allen die u dierbaar zijn zegene met licht, vrede en alle goeds!

We wensen u van harte een innige Advent, zalig Kerstfeest en een gezegend 2020.

 

uw zusters clarissen van Sint-Truiden