U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

De burgemeester op bezoek


Ludwig Vandenhove, voormalig burgemeester van onze stad, vereerde ons met een bezoek. In grote dankbaarheid om zijn onvermoeibare inzet (meer dan 18 jaar lang!) voor Sint-Truiden en voor onze gemeenschap, hebben wij hem samen met zijn echtgenote Sonja en zijn goede vriend, P. Herman Hansen, gevierd. Sinds eeuwen hebben de minderbroeders een bijzondere band met de burgemeester van de Trudostad. Dat werd toen in 1541 op schrift gesteld door de minister-generaal van de orde en bekrachtigd door de toenmalige burgemeester van Sint-Truiden. Een kopie van deze oorkonde werd hem dan ook overhandigd. Daarbij mocht een feestlied niet ontbreken. Graag laten we je delen in enkele strofen ervan met een paar foto's uit ons archief.

 

 

Lieve burgemeester Vandenhove,

wij willen je bedanken en God loven,

want als burgervader van Sint-Truiden, onze stad

heb jij je volk steeds liefgehad!

 

 Als jonge knaap was eerst de voetbal uwe sport.

        Aan talent voor stervoetballer heb je niets tekort!

        Meer dan 30 jaar bij Grammenrode reeds actief,

        die vrienden zijn u lief!

 

 In de politiek heb je als goede socialist,

        in de zorg voor mensen nog geen enkel doel gemist!

        Zelfs volksvertegenwoordiger in’t Vlaamse parlement

        wat waren wij content!

 

 Vriendelijk en opgewekt en altijd goed gezind:

         is wat je personeel al jaren van jou vindt!

        Nooit werd je boos op wie een dikke fout beging,

        jij gaf steeds een nieuw begin!

 

 Met de minderbroeders heb j’ een eeuwenoude band:

        van 1541 altijd samen hand in hand!

        In déze akte staat dat burgemeesters van Sint-Truien

        al zijn ze rood, toch gaan voor’t bruin!

 

 Dankzij P. Herman die waardeerde uwe stiel,

        was het dat jij in de armen van ons, zusters viel!

       Jouw zorg en medeleven heeft ons diep geraakt:

       je bent er nooit meer uitgeraakt!

 

 In wat je voor de armen en de minstbedeelden deed:

        kóken voor hen en altijd luis’tren naar hun leed…

        is toch wel een teken van een goede socialist

        die met zijn hart aan de hengel vist!

 

  Heel plichtsgetrouw deed je voor iedereen gelijk,

        al haalden sommigen daarom je naam wel door het slijk:

        weet dat Onze Vader in’t verborgen alles ziet,

        zowel je vreugde als verdriet!

 

  De Winne bracht je hier met zijn gevolg: een stuk of tien.

         Astronauten bij clarissen: eerder nooit gezien!

         Dankzij jou heeft zelfs een zuster ’t logo geborduurd

         dat naar de maan mee werd gestuurd!

 

Het religieuze erfgoed van Sint-Truiden is je lief

        en zovele gebouwen stak je met plezier in’t ‘nief’.

        Nooit hebben pastoors of zusters iets tekort gehad

        zelfs groot gevierd in onze stad!

 

 150 jaar clarissen, ja dat was een feest!

        Broeders en de stad hielpen ons graag en om ter meest!

        Zelfs ons familie was heel welkom op’t stadhuis

        voor een waarlijk feestgedruis!!

 

Ook toen al de zusters naar Sint-Truien zijn afgezakt

       kwam jij hen hier verwelkomen en dat heeft ons gepakt!

       Krégen zij ook nog een cadeautje uit jouw hand:

       clarissen uit het hele land!

 

Als clarissen mochten wij beroep doen op je zorg

       ook in moeilijke kwesties stond je altijd voor ons borg.

       Daarom danken wij je graag gemeend en heel oprecht

       DANKJEWEL: dit mag gezegd!

 

  Vele jaren heb je onze stad zo trouw gediend,

         we zullen je wel missen ook al blijf je onze vriend!

         Óp de provincie werk je met dezelfde trouw,

         nu je de baas bent van je vrouw!

 

 Sonja en jij vormen een koppeltje van goud,

        aan elkaar gegeven, ja ineens voorgoed getrouwd!

        Maar ook heel attent voor alle mensen om je heen

        want je brengt ze graag bijeen!

 

 't Langste burgemeester van Sint-Truien in 100 jaar,

        als je’t niet gelooft, tel het maar na want dat is waar!

        Wij wensen jullie ‘t allerbeste en Gods zegenkracht

        die ons hier tezamen bracht!

          

‘Dankje!’ is ons slotlied en dat blijft het voor altijd!

       Al laten we je gaan, toch is’t met heimwee en met spijt…

       Gelukkig ben je nog  in d’ oppositie voor Sint-Truien,

       dus heffen wij de lofbazuin!