U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

De O-Antifonen


 

De O-antifonen zijn kenmerkende gezangen uit de liturgie van de laatste week van de Advent. De naam verwijst naar het woord 'O' waarmee ze alle zeven beginnen.


In de laatste week van de Advent, meer bepaald van 17 tot en met 23 december, worden de O-antifonen gezongen in het Avondgebed van de kerk. Een antifoon is een vers dat voorafgaande een psalm of een andere Bijbelse lofzang gezongen of gereciteerd wordt. De naam van de O-antifonen verwijst naar het Latijnse aanhefwoord O waarmee ze alle beginnen.


De O-antifonen geven uitdrukking aan het verlangen naar de komst van de Heer. Van 17 - 23 december worden ze vóór en na het Danklied van Maria gezongen, op één en dezelfde Gregoriaanse melodie.


In de O-antifonen wordt Christus aanroepen met zeven verschillende Messiaanse titels, één voor elke dag (klik op het onderlijnde om ze te beluisteren):


Sapientia (Wijsheid),

O Adonaï (Heer),

Radix Jesse (Wortel van Jesse),

Clavis David (Sleutel van David),

Oriens (Dageraad),

Rex Gentium (Koning der volkeren),

Emmanuel (God met ons).

  

 

 

 

Ero cras


Wanneer je eerste letters van deze titels (in vetjes) in het Latijn in omgekeerde volgorde leest (van beneden naar boven), dan vormen de initialen de woorden ERO CRAS, wat betekent: 'Morgen zal ik er zijn'. Zo geven christenen uiting aan hun diepe verlangen en verwachting dat Christus in de Kerstnacht zal komen om ons te redden. Hier kan je een pdf downloaden met de O-antifonen in een Nederlandse vertaling, op muziek gezet, geschikt voor de liturgie:

De O-antifonen.pdf

 

 

17 dec.

O WIJSHEID, uit Gods mond toegetreden, die over alle wereldgrenzen reikt en die ons sterkte brengt en tederheid: kom ons nabij, breng ons uw wijsheid mede.

18 dec.

O ADONAI, Israëls geleider die in het braambosvuur bij Mozes waart, op Sinaï de wet hem hebt verklaard: kom ons nabij, wees schutse en bevrijder.

19 dec.

O TRONK VAN JESSE, banier der scharen, die vorsten zwijgend om U heen doet staan en naar wie biddend ieder volk zal gaan: kom ons nabij, laat redding ons ervaren.

20 dec.

O DAVIDS SLEUTEL en zijn koningsteken, die in uw almacht opendoet en sluit, voer wie gevangen zit de kerker uit: kom ons nabij, om macht en dood te breken.

21 dec.

O DAGERAAD, Gij eeuwig licht vol luister, die als een zon staat boven plaats en tijd en die het vuur van recht en vrede zijt: kom ons nabij, red ons van dood en duister.

22 dec.

O KONING, wereldwijd geopenbaarde, die volkeren verlangend naar U richt, die als de hoeksteen zijt en eenheid sticht: kom ons nabij, uw kinderen van aarde.

23 dec.

O EMMANUEL, aan ons werd gegeven de weldaad van uw koninklijke wet. Gij zijt die wordt verwacht en die ons redt: kom ons nabij, God, Heer van alle leven.

 

 

 

 

 

 

De O-antifonen zijn kenmerkende gezangen uit de liturgie van de laatste week van de Advent. De naam verwijst naar het woord 'O' waarmee ze alle zeven beginnen.


In de laatste week van de Advent, meer bepaald van 17 tot en met 23 december, worden de O-antifonen gezongen in het Avondgebed van de kerk. Een antifoon is een vers dat voorafgaande een psalm of een andere Bijbelse lofzang gezongen of gereciteerd wordt. De naam van de O-antifonen verwijst naar het Latijnse aanhefwoord O waarmee ze alle beginnen.


De O-antifonen geven uitdrukking aan het verlangen naar de komst van de Heer. Van 17 - 23 december worden ze vóór en na het Danklied van Maria gezongen, op één en dezelfde Gregoriaanse melodie.


In de O-antifonen wordt Christus aanroepen met zeven verschillende Messiaanse titels, één voor elke dag:


O Sapientia (Wijsheid),
O Adonaï (Heer),
O Radix Jesse (Wortel van Jesse),
O Clavis David (Sleutel van David),


O Oriens (Dageraad),
O Rex Gentium (Koning der volkeren),
O Emmanuel (God met ons).

 

Ero cras


Wanneer je eerste letters van deze titels (in vetjes) in het Latijn in omgekeerde volgorde leest (van beneden naar boven), dan vormen de initialen de woorden ERO CRAS, wat betekent: 'Morgen zal ik er zijn'. Zo geven christenen uiting aan hun diepe verlangen en verwachting dat Christus in de Kerstnacht zal komen om ons te redden. Hier kan je een pdf downloaden met de O-antifonen in een Nederlandse vertaling, op muziek gezet, geschikt voor de liturgie:

De O-antifonen.pdf

 

 

17 dec.

0 WIJSHEID, uit Gods mond toegetreden, die over alle wereldgrenzen reikt en die ons sterkte brengt en tederheid: kom ons nabij, breng ons uw wijsheid mede.

18 dec.

0 ADONAI, Israëls geleider die in het braambosvuur bij Mozes waart, op Sinaï de wet hem hebt verklaard: kom ons nabij, wees schutse en bevrijder.

19 dec.

0 TRONK VAN JESSE, banier der scharen, die vorsten zwijgend om U heen doet staan en naar wie biddend ieder volk zal gaan: kom ons nabij, laat redding ons ervaren.

20 dec.

0 DAVIDS SLEUTEL en zijn koningsteken, die in uw almacht opendoet en sluit, voer wie gevangen zit de kerker uit: kom ons nabij, om macht en dood te breken.

21 dec.

0 DAGERAAD, Gij eeuwig licht vol luister, die als een zon staat boven plaats en tijd en die het vuur van recht en vrede zijt: kom ons nabij, red ons van dood en duister.

22 dec.

0 KONING, wereldwijd geopenbaarde, die volkeren verlangend naar U richt, die als de hoeksteen zijt en eenheid sticht: kom ons nabij, uw kinderen van aarde.

23 dec.

0 EMMANUEL, aan ons werd gegeven de weldaad van uw koninklijke wet. Gij zijt die wordt verwacht en die ons redt: kom ons nabij, God, Heer van alle leven.